Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec III kwartału 2017 roku

2017-10-24 08:27:53
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec III kwartału 2017 roku

2017-10-24 08:24:25
Rb-NDS SPRAWOZDANIA O NADWYŻCE/DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od od poczatku roku do dnia 30 wrzesnia roku 2017

2017-10-24 08:17:53
Rb-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 września roku 2017

2017-10-24 08:15:26
Rb-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 wrzesnia roku 2017

2017-10-24 08:12:27
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2017 r.

2017-10-12 12:33:34
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2017 r.

2017-07-13 10:57:39
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec I kwartału 2017 roku

2017-05-05 11:45:21
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIAZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec I kwartału 2017 roku

2017-05-05 11:20:20
Rb-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYZCE/DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

2017-05-05 11:16:37