Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „TOTU” za I półrocze 2017 roku

2017-08-30 10:58:48
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Tarnogórskiego Centrum Kultury za I półrocze 2017 roku

2017-08-30 10:58:40
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Pałacu w Rybnej za I półrocze 2017 roku

2017-08-30 10:58:40
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum za I półrocze 2017 roku

2017-08-30 10:58:04
Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 roku

2017-08-30 10:57:33
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Tarnowskie Góry za I półrocze 2017 roku

2017-08-30 10:54:46
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za I półrocze 2017 roku

2017-08-30 10:54:00
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec II kwartału 2017 roku

2017-07-21 13:28:16
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIAZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec II kwartału 2017 roku

2017-07-21 13:27:06
Rb-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYZCE/DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

2017-07-21 13:25:32