Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1017/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.01.2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018” w 2017r.

2017-02-02 11:19:19
Zarządzenie Nr 1016/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.01.2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018” w 2017r.

2017-02-02 11:17:54
Zarządzenie Nr 1015/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.01.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym p.n. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem w dzielnicy Stare Tarnowice” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2017-02-02 11:14:16
Zarządzenie Nr 1002/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.01.2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-01-31 12:34:00
Zarządzenie Nr 1000/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.01.2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-01-31 12:33:38
Zarządzenie Nr 1003/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.01.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-01-31 12:32:24
Zarządzenie Nr 1001/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.01.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-01-31 12:29:28
Zarządzenie Nr 998/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.01.2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-01-27 14:05:22
Zarządzenie Nr 999/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.01.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-01-27 14:03:59
Zarządzenie Nr 997/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.01.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-01-27 14:02:32