Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2017-01-19 14:11:11
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2017-01-19 14:09:20
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2017-01-19 14:07:32
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym

2017-01-19 14:06:41
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Muzeum w Tarnowskich Górach

2017-01-19 14:05:44
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

2017-01-19 14:01:37
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

2017-01-19 13:59:25
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2017-01-19 13:57:44