Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1034/2017 Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Tarnowskie Góry w 2017 roku.

2017-03-28 14:55:55
Zarządzenie Nr 1041/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.02.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry w 2017 r.

2017-03-02 15:44:37
Zarządzenie Nr 1052/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.02.2017 r. w sprawie przyznania w 2017 roku wyróżnień i nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wysokie wyniki sportowe

2017-03-02 08:56:57
Zarządzenie Nr 1051/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.02.2017 r. w sprawie przyznania w 2017 roku stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wysokie wyniki sportowe

2017-03-02 08:53:33
Zarządzenie Nr 1050 /2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.02.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-02-28 15:38:03
Zarządzenie Nr 1049 /2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.02.2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-02-28 15:35:06
Zarządzenie Nr 1047/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.02.2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-02-24 09:44:59
Zarządzenie Nr 1045 /2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.02.2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-02-24 07:36:48
Zarządzenie Nr 1046 /2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.02.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-02-24 07:34:49
Zarządzenie Nr 1040/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.02.2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.n. ,,Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika. Turniej Kosza – edycja XIV”

2017-02-21 11:53:09