Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1189/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.05.2017 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.n. ,,Szkółka na rolkach «rolkowo» - nauka i doskonalenie jazdy na rolkach wśród mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry”

2017-05-31 10:09:51
Zarządzenie Nr 1184/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.05.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – „Program Wzmacniania Rodziny” oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2017-05-30 12:51:08
Zarządzenie Nr 1188/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.05.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-05-30 12:04:36
Zarządzenie Nr 1186/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.05.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-05-30 12:03:18
Zarządzenie Nr 1187/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.05.2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-05-30 12:02:22
Zarządzenie Nr 1185/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.05.2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-05-30 12:01:10
Zarzadzenie Nr 1176/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry a dnia 19.05.2017 w sprawie Zmiany Zarzązdenia Nr 697/2016 z dnia 21.06.2016r. w sprawie wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach ul. Rynek 4

2017-05-22 10:55:25
Zarządzenie Nr 1177/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 19.05.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 987/2017 z dnia 12.01.2017r. w sprawie wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 2

2017-05-22 10:40:57
Zarządzenie Nr 1175/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 19.05.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-05-19 11:44:29
Zarządzenie Nr 1173/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 19.05.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-05-19 11:42:50