Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1333/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.09.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-10-05 10:45:12
Zarządzenie Nr 1324/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.09.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-10-02 16:02:49
Zarządzenie Nr 1340/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 982/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2017r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami

2017-10-02 12:21:59
Zarządzenie Nr 1339 /2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.09.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-10-02 12:12:18
Zarządzenie Nr 1338/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.09.2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-10-02 12:01:25
Zarządzenie Nr 1337 /2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.09.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-10-02 11:04:09
Zarządzenie Nr 1336 /2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.09.2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-10-02 10:59:30
Zarządzenie Nr1335/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.09.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-10-02 10:53:37
Zarządzenie Nr 1334/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.09.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-10-02 10:47:46
Zarządzenie Nr 1332/ 2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.09.2017r w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-10-02 10:29:12