Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1401/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 16.11.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sprzątanie i zamiatanie oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2018 roku”

2017-12-13 11:39:53
Zarządzenie Nr 1442/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.11.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2017-12-01 12:50:02
Zarządzenie Nr 1441/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.11.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2017-12-01 12:46:47
Zarządzenie Nr 1440/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.11.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2017-12-01 12:45:43
Zarządzenie Nr 1439/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.11.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2017-12-01 12:33:24
Zarządzenie Nr 1438/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.11.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-12-01 09:17:54
Zarządzenie Nr 1437/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.11.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-12-01 09:01:24
Zarządzenie Nr 1436/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-12-01 08:48:28
Zarządzenie Nr 1435/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia .30.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-12-01 08:36:27
Zarządzenie Nr 1434/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia .30.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-12-01 08:25:27