Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1508/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.12.2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

2018-01-03 13:01:19
Zarządzenie Nr 1507/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.12.2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

2018-01-03 13:00:03
Zarządzenie Nr 1506/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.12.2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

2018-01-03 12:56:39
Zarządzenie Nr 1500/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.12.2017 w sprawie powołania Dyrektora Tarnogórskiego Centrum Kultury w Tarnowskich Górach

2017-12-29 11:38:17
Zarządzenie Nr 1499/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.12.2017 w sprawie powołania Dyrektora Muzeum w Tarnowskich Górach

2017-12-29 11:37:32
Zarządzenie Nr 1511/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.12.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-12-29 10:00:25
Zarządzenie Nr 1510/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.12.2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-12-29 09:49:32
Zarządzenie Nr 1498/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.12.2017 roku w sprawie przyznania wsparcia finansowego dla rozwoju sportu w Tarnowskich Górach w 2018 roku, udzielonego w postaci dotacji celowych tarnogórskim klubom sportowym

2017-12-29 09:41:35
Zarządzenie Nr 1503/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.12.2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 pn. „Tworzenie warunków technicznych do rozwoju kultury fizycznej, w tym do utrzymania i funkcjonowania bazy sportowej oraz do wykonywania różnorakich zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych uczestników”

2017-12-29 09:10:10
Zarządzenie Nr 1476/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.12.2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry na rok szkolny 2018/2019

2017-12-28 14:52:33