Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała NR XXXI/355/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnetrznym

2017-03-17 07:25:55
Uchwała Nr XXXI/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2017-01-30 14:12:14
Uchwała NR XXXI/357/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2017-01-30 14:11:38
Uchwała NR XXXI/356/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2017-01-30 14:10:50
Uchwała NR XXXI/354/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Muzeum w Tarnowskich Górach

2017-01-30 14:09:25
Uchwała Nr XXXI/353/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

2017-01-30 14:08:38
Uchwała Nr XXXI/352/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

2017-01-30 14:07:05
Uchwała Nr XXXI/351/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2017-01-30 14:05:29