Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXII/370/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2017-02-27 10:11:00
Uchwała Nr XXXII/369/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2017-02-27 10:10:04
Uchwała Nr XXXII/368/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność PKP S.A.

2017-02-27 10:09:29
Uchwała Nr XXXII/367/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania bieżącej konserwacji cieku Stoła, cieku Drama i cieku Potok Pniowiecki w granicach administracyjnych Gminy Tarnowskie Góry w 2017 roku

2017-02-27 10:08:52
Uchwała Nr XXXII/366/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/346/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tarnowskie Góry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

2017-02-27 10:08:22
Uchwała Nr XXXII/365/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na wolne miejsca do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów

2017-02-27 10:07:44
Uchwała Nr XXXII/364/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry, ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów

2017-02-27 10:07:12
Uchwała Nr XXXII/363/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-02-27 10:06:35
Uchwała Nr XXXII/362/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – IV Faza” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

2017-02-27 10:05:51
Uchwała Nr XXXII/361/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji nowej emisji Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach i pokrycia akcji wkładem pieniężnym

2017-02-27 10:05:08