Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Tarnowskie Góry dotyczących wejścia Gminy Tarnowskie Góry w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim.

2017-04-20 13:49:07
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

2017-04-20 13:48:52
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.

2017-04-20 13:48:37
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Tarnowskie Góry w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego , o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

2017-04-20 13:48:26
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Repty Śląskie w Tarnowskich Górach w rejonie ulic: Ks. H. Renka, Jaworowej, J. Waliski, W. Witosa, Kamiennej, Repeckiej, Długiej, Myśliwskiej.

2017-04-20 13:47:57
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry, ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów.

2017-04-20 13:47:44
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2017-04-20 13:46:53
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2017-04-20 13:46:33
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

2017-04-20 13:46:18
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

2017-04-20 13:46:02