Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVI/391/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Repty Śląskie w Tarnowskich Górach w rejonie ulic: Ks. H. Renka, Jaworowej, J. Waliski, W. Witosa, Kamiennej, Repeckiej, Długiej, Myśliwskiej

2017-05-09 12:29:50
Uchwała NR XXXVI/396/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2017-05-09 12:09:26
Uchwała NR XXXVI/395/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2017-05-09 12:08:25
Uchwała Nr XXXVI/394/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry

2017-05-09 12:05:19
Uchwała Nr XXXVI/393/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

2017-05-09 12:03:26
Uchwała Nr XXXVI/392/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry, ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów

2017-05-09 11:53:10
Uchwała Nr XXXVI/390/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Tarnowskie Góry w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim

2017-05-09 11:45:17
Uchwała Nr XXXVI/389/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2017-05-09 11:28:03
Uchwała Nr XXXVI/388/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

2017-05-09 11:22:26
Uchwała Nr XXXVI/387/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

2017-05-09 11:17:41