Zarządzenie Nr 1154 /2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 09.05.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 982/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2017r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami 

 
 
 

Załączniki

1154.pdf

Data: 2017-05-09 13:15:15 Rozmiar: 3.26M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 277
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Wójcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Wójcik
Czas wytworzenia: 2017-05-09 13:15:15
Czas publikacji: 2017-05-09 13:15:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak