Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIX/420/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Tarnowskich Górach przy ulicy Zagórskiej, z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynków na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

2017-07-06 10:47:50
Uchwała Nr XXXIX/419/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Strzeleckiej, z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynku na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

2017-07-06 10:45:51
Uchwała Nr XXXIX/418/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2017-07-06 10:08:51
Uchwała Nr XXXIX/417/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazw ulic.

2017-07-06 10:06:17
Uchwała Nr XXXIX/416/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze stadionów stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry.

2017-07-06 10:03:42
Uchwała Nr XXXIX/415/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2017-07-06 10:01:11
Uchwała Nr XXXIX/411/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zaproszenia dwóch rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się w ramach repatriacji na terenie miasta Tarnowskie Góry w 2017 – 2018 roku.

2017-07-06 10:00:37
Uchwała Nr XXXIX/414/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty stanowiących dochód budżetu miasta Tarnowskie Góry za pomocą karty płatniczej.

2017-07-06 09:58:14
Uchwała Nr XXXVIII/402/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

2017-06-20 14:29:05
Uchwała Nr XXXVIII/401/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2017-06-20 14:20:59