Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

2017-06-30 08:36:23
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Tarnowskich Górach przy ulicy Zagórskiej, z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynków na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

2017-06-23 10:12:29
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Strzeleckiej, z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynku na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

2017-06-23 10:11:06
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2017-06-23 10:10:06
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulic.

2017-06-23 10:09:17
Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze stadionów stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry.

2017-06-23 10:07:00
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2017-06-23 10:06:10
Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu miasta Tarnowskie Góry za pomocą karty płatniczej.

2017-06-23 10:05:16
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.

2017-06-23 10:03:24
Projekt uchwały w sprawie zaproszenia dwóch rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się w ramach repatriacji na terenie miasta Tarnowskie Góry w 2017 – 2018 roku.

2017-06-23 10:01:45