Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.

2017-09-21 12:49:50
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

2017-09-21 12:41:11
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2017-09-21 12:40:05
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi publicznej.

2017-09-21 12:38:38
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi publicznej.

2017-09-21 12:37:31
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym.

2017-09-21 12:36:33
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry położonej przy ulicy Małej na prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Tarnowskie Góry.

2017-09-21 12:35:20
Projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach przy ul. Jagodowej 72 oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach.

2017-09-21 12:33:44
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Tarnowskie Góry dla Gminy Parchowo poszkodowanej w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 r.

2017-09-21 12:28:22
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia obiektowi sportowemu.

2017-09-21 12:28:05