Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XL/422/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

2017-09-06 08:40:54
Uchwała NR XL/430/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2017-09-06 08:39:42
Uchwała Nr XL/421/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2017-09-06 08:39:22
Uchwała Nr XL/431/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2017-09-06 08:37:16
Uchwała NR XL/429/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2017-09-06 08:36:28
Uchwała Nr XL/428/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości usytuowanej w Tarnowskich Górach przy ulicy Opatowickiej

2017-09-06 08:35:35
Uchwała Nr XL/427/2107 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Tarnowskie Góry

2017-09-06 08:33:58
Uchwała Nr XL/426/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Tarnowskie Góry

2017-09-06 08:33:55
Uchwała Nr XL/424/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/293/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

2017-09-06 08:32:40
Uchwała Nr XL/425/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Tarnowskie Góry

2017-09-06 08:32:31