Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1340/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 982/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2017r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami

2017-10-02 12:21:59
Zarządzenie Nr 1312/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.09.2017 r. w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku kredytu w wysokości 4.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry

2017-09-20 13:04:37