Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLII/435/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmianw uchwale budżetowej na 2017 rok

2017-10-24 11:55:52
Uchwała Nr XLII/434/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.

2017-10-24 11:53:14
Uchwała Nr XLII/445/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2017-10-20 10:46:27
Uchwała Nr XLII/446/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

2017-10-05 13:54:59
Uchwała Nr XLII/444/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych: ul. Kopalnianej, ul. Czajek, ul. Sikorek, ul. ks. Ignacego Siwca, ul. Rudolfa von Carnalla, ul. Franciszka Garusa, ul. płk. Czesława Chmielewskiego, ul. płk. Cypirana Bystrama w Tarnowskich Górach do kategorii publicznych dróg gminnych.

2017-10-05 13:49:18
Uchwała Nr XLII/443/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany nazwy drogi publicznej.

2017-10-05 13:47:59
Uchwała Nr XLII/442/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany nazwy drogi publicznej.

2017-10-05 13:45:43
Uchwała Nr XLII/441/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2017 roku w sprawie nadanie nazw drogom wewnętrznym.

2017-10-05 13:43:47
Uchwała Nr XLII/440/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry położonej przy ulicy Małej na prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Tarnowskie Góry.

2017-10-05 13:42:06
Uchwała Nr XLII/439/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2017 roku w sprawie likwidacji Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach przy ul. Jagodowej 72 oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach.

2017-10-05 13:40:20