Zarządzenie Nr 1357/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.10.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 982/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2017r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami 

 
 
 

Załączniki

1357.pdf

Data: 2017-10-23 09:37:11 Rozmiar: 2.79M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 196
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Krus
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Krus
Czas wytworzenia: 2017-10-23 09:37:11
Czas publikacji: 2017-10-23 09:37:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak