Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLIII/467/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

2017-11-08 11:03:50
Uchwała nr XLIII/466/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2017-11-08 11:02:57
Uchwała nr XLIII/465/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Tarnowskie Góry.

2017-11-08 11:01:54
Uchwała nr XLIII/464/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach.

2017-11-08 11:00:58
Uchwała nr XLIII/463/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2018”.

2017-11-08 10:59:49
Uchwała nr XLIII/462/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/382/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2017.

2017-11-08 10:58:08
Uchwała nr XLIII/461/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tarnowskich Górach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tarnowskich Górach.

2017-11-08 10:57:09
Uchwała nr XLIII/460/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach.

2017-11-08 10:56:05
Uchwała nr XLIII/459/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach.

2017-11-08 10:54:52
Uchwała nr XLIII/458/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Tarnowskich Górach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Tarnowskich Górach.

2017-11-08 10:53:54