Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

2017-10-19 13:10:34
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2017-10-19 13:05:53
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Tarnowskie Góry.

2017-10-19 13:04:54
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach.

2017-10-19 13:04:05
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2018”.

2017-10-19 13:03:14
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/382/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2017.

2017-10-19 13:02:14
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tarnowskich Górach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tarnowskich Górach.

2017-10-19 13:01:22
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach.

2017-10-19 13:00:32
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach.

2017-10-19 12:59:18
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Tarnowskich Górach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Tarnowskich Górach.

2017-10-19 12:58:30