Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.

2017-11-23 13:25:17
Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku do rozpatrzenia według właściwości.

2017-11-23 13:23:44
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Ministrów w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Gminą Tworóg.

2017-11-23 13:19:34
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/419/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Tarnowskie Góry na stałe obwody głosowania z późn. zm.

2017-11-23 13:18:22
Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew uznanych za pomnik przyrody.

2017-11-23 13:17:31
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/127/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach.

2017-11-23 13:15:50
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tarnowskich Górach.

2017-11-23 13:13:41
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach.

2017-11-23 13:10:49
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2018 rok.

2017-11-23 13:08:17
Projekt uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry”.

2017-11-23 13:06:24