Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVI/481/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/419/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie podizału Gminy Tarnowskie Góry na stałe obwody głosowania z późn. zm.

2018-02-15 10:27:55
Uchwała Nr XLVI/483/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przekazania wniosku do rozpatrzenia według właściwości

2017-12-12 09:45:09
Uchwała Nr XLVI/482/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Ministrów w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Gminą Tworóg

2017-12-12 09:44:10
Uchwała Nr XLVI/480/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew uznanych za pomnik przyrody

2017-12-12 09:43:01
Uchwała NR XLVI/479/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/127/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach

2017-12-12 09:41:39
Uchwała Nr XLVI/477/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach

2017-12-12 09:38:44
Uchwała Nr XLVI/478/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tarnowskich Górach

2017-12-12 09:36:34
Uchwała Nr XLVI/476/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2018 rok

2017-12-12 09:35:07
Uchwała Nr XLVI/475/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry”

2017-12-12 09:32:23
Uchwała Nr XLVI/474/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadania związanego z konwersją baz danych do nowego systemu zarządzającego Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

2017-12-12 09:31:21