Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVII/486/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2018-01-15 12:19:46
Uchwała Nr XLVII/491/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/451/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

2018-01-12 12:42:43
Uchwała Nr XLVII/495/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w Uchwale Nr XLIII/467/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r.

2018-01-09 09:00:38
Uchwała Nr XLVII/488/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-01-09 08:59:10
Uchwala Nr XLVII/487/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018 - 2025

2018-01-09 08:57:37
Uchwała Nr XLVII/485/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

2018-01-09 08:55:35
Uchwała Nr XLVII/484/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2018-01-09 08:45:32
Uchwała Nr XLVII/494/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres I półrocza 2018 roku

2018-01-05 09:20:56
Uchwała Nr XLVII/493/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Pyskowicach w rejonie ul. Poznańskiej i Wyzwolenia, stanowiących w 1/2 części własność Gminy Tarnowskie Góry

2018-01-05 09:19:59
Uchwała Nr XLVII/492/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie miasta Tarnowskie Góry oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu

2018-01-05 09:18:18