Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w Uchwale Nr XLIII/467/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r.

2017-12-14 13:24:20
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres I półrocza 2018 roku.

2017-12-14 13:22:19
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Pyskowicach w rejonie ul. Poznańskiej i Wyzwolenia, stanowiących w 1/2 części własność Gminy Tarnowskie Góry.

2017-12-14 13:20:20
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie miasta Tarnowskie Góry oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu.

2017-12-14 13:18:41
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/451/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

2017-12-14 13:17:08
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018-2020.

2017-12-14 13:15:07
Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok.

2017-12-14 13:14:50
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.

2017-12-14 13:10:04
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2017-12-14 13:05:28
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

2017-12-14 13:04:40