Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4200/IV/191/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok miasta Tarnowskie Góry

2018-12-14 13:03:18
Uchwała Nr 4200/IV/190/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

2018-12-14 12:38:43
Uchwała Nr 4200/III/136/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Tarnowskie Góry kredytu w wysokości 4.500.000 zł

2018-08-20 09:23:48
Uchwała Nr 4200/III/132/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Tarnowskie Góry pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.136.920 zł.

2018-07-06 07:48:23
Uchwała Nr 4200/III/124/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Tarnowskie Góry pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 602.000 zł.

2018-06-08 11:28:08
Uchwała Nr 4200/III/81/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez miasto Tarnowskie Góry kredytu w wysokości 14.000.000 zł

2018-04-30 07:49:58
Uchwała Nr 4200/III/22/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2018 rok Miasta Tarnowskie Góry

2018-01-24 12:21:46