Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2018r.

2019-01-14 12:07:54
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na 30 września 2018 roku

2018-12-13 13:46:59
Rb-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFlCYClE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018

2018-11-27 08:30:07
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANlE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FlNANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu 30 września 2018 roku

2018-11-27 08:25:14
Rb-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKl SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018

2018-11-27 08:23:10
Rb-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKl SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018

2018-11-27 08:20:07
Informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2018r.

2018-10-16 13:43:42
Informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2018r.

2018-07-10 14:38:43
Rb-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFlCYClE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018

2018-05-21 11:09:34
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na 31 marca 2018 roku

2018-05-07 12:22:47