Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tarnowskie Góry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

2018-01-25 13:52:12
Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLVII/495/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 r.

2018-01-25 12:34:51
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2018-01-25 12:30:29
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2018-01-25 12:29:33
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2018-01-25 12:26:51
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej /ul. Lukrecjowa/.

2018-01-25 12:26:08
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej /ul. Imbirowa/.

2018-01-25 12:24:36
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na nieodpłatne nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Tarnowskie Góry.

2018-01-25 12:23:41
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach.

2018-01-25 12:20:11
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

2018-01-25 12:19:21