Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1522/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 09.01.2018 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat

2018-01-10 08:40:47
Zarządzenie Nr 1521/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 09.01.2018 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2025

2018-01-10 08:39:48