Zarządzenie Nr 1557/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 02.02.2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1522/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 09.01.2018r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami 

 
 
 

Załączniki

1557.pdf

Data: 2018-02-05 10:31:10 Rozmiar: 7.56M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 182
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Krus
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Krus
Czas wytworzenia: 2018-02-05 10:30:48
Czas publikacji: 2018-02-05 10:31:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak