Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 1560/2018 BM Tarnowskie Góry z dnia 08.02.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa placu zabaw oraz parkingu przy ul. Pastuszki w Tarnowskich Górach - dzielnica Opatowice

2018-03-05 15:38:22
Zarządzenie Nr 1572/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.02.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót naprawczych dla Zadania nr 2 – Rybna w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II faza”

2018-03-05 15:37:27
Zarządzenie Nr 1586/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.02.2018 r. w sprawie przyznania w 2018 roku stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wysokie wyniki sportowe

2018-03-01 14:38:10
Zarządzenie Nr 1587/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.02.2018 r. w sprawie przyznania w 2018 roku wyróżnień i nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wysokie wyniki sportowe

2018-03-01 14:35:58
Zarządzenie Nr 1585/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.02.2018r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-02-28 08:21:09
Zarządzenie Nr1584/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.02.2018r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-02-28 08:12:49
Zarządzenie Nr 1582/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.02.2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w 2018r. programu polityki zdrowotnej pn.: „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych, zlokalizowanych na terenie Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018”

2018-02-22 11:07:48
Zarządzenie Nr 1581/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.02.2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2018r. programu polityki zdrowotnej pn.: „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018”

2018-02-22 11:07:12
Zarządzenie Nr 1580/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.02.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów” oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2018-02-22 11:06:46
Zarządzenie Nr 1579/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.02.2018 roku w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli zadań pn. „Akcja Zima” w ramach zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku oraz wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tarnowskie Góry na powierzenie tych zadań

2018-02-22 11:06:01