Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1630 /2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu w wysokości 14.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry

2018-03-28 09:14:27
Zarządzenie Nr 1595/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 06.03.2018r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1522/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 09.01.2018r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami

2018-03-07 09:17:09