Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1635/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.03.2018r.w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-04-13 14:04:28
Zarządzenie Nr 1638/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.03.2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za drewno pochodzące z wycinki drzew z terenów stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry albo będących w wieczystym użytkowaniu Gminy Tarnowskie Góry przekazanych w posiadanie na podstawie umów cywilno-prawnych

2018-03-30 11:11:29
Zarządzeie nr 1637/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.03.2018 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pielęgnacja niskiej zieleni miejskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie Gminy Tarnowskie Góry

2018-03-29 14:38:41
Zarządzenie Nr 1636/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.03.2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów”

2018-03-29 12:41:46
Zarządzenie Nr 1634/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góryz dnia 28.03.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-03-28 15:50:22
Zarządzenie Nr 1633/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.03.2018r.w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-03-28 15:47:51
Zarządzenie Nr 1630 /2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu w wysokości 14.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry

2018-03-28 09:14:27
Zarządzenie Nr 1632/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.03.2018r.w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-03-27 14:18:54
Zarządzenie Nr 1631 /2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.03.2018r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-03-27 13:37:18
Zarządzenie Nr 1629/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.03. 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

2018-03-27 08:32:26