Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVIII/497/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

2018-02-19 14:35:50
Uchwała Nr XLVIII/496/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018 - 2025

2018-02-19 14:33:42
Uchwała Nr XLVIII/508/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLVII/495/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 r.

2018-02-07 08:56:16
Uchwała Nr XLVIII/507/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu obciążając na czas nieoznaczony ograniczonym prawem rzeczowym – prawem użytkowania budynek świetlicy przy ulicy Pastuszki 9 w Tarnowskich Górach

2018-02-07 08:55:42
Uchwała Nr XLVIII/506/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry

2018-02-07 08:55:13
Uchwała Nr XLVIII/505/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2018-02-07 08:54:02
Uchwała Nr XLVIII/504/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry

2018-02-07 08:53:29
Uchwała Nr XLVIII/503/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry

2018-02-07 08:53:01
Uchwała NR XLVIII/502/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2018-02-07 08:52:21
Uchwała NR XLVIII/501/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2018-02-07 08:51:47