Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR L/526/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Publicznego Nr 1 prowadzonego przez Gminę Tarnowskie Góry

2018-04-17 11:13:39
Uchwała Nr L/520/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

2018-04-09 13:58:11
Uchwała NBr L/519/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018 - 2025

2018-04-09 13:56:00
Uchwała Nr L/528/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2018-04-05 10:18:07
Uchwała Nr L/527/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Tarnowskie Góry

2018-04-05 10:13:40
Uchwała Nr L/525/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2018

2018-04-05 09:59:28
Uchwała Nr L/524/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem dotyczącym zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Gminą Tworóg

2018-04-05 09:58:09
Uchwała Nr L/523/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

2018-04-05 09:56:44
Uchwała Nr L/521/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

2018-04-05 09:53:09
Uchwała NR L/522/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

2018-04-04 13:50:20