Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2018-03-22 13:44:36
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Tarnowskie Góry.

2018-03-22 13:43:40
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Publicznego Nr 1 prowadzonego przez Gminę Tarnowskie Góry.

2018-03-22 13:42:42
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2018.

2018-03-22 13:40:13
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem dotyczącym zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Gminą Tworóg.

2018-03-22 13:39:17
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

2018-03-22 13:36:44
Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

2018-03-22 13:35:31
Projekt uchwały w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry.

2018-03-22 13:34:35
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

2018-03-22 13:33:00
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.

2018-03-22 13:21:50