Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Tarnowskie Góry na stałe obwody głosowania.

2018-04-19 14:54:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2018-04-19 12:38:45
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2018-04-19 12:37:35
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5 im. Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach zgody na zawarcie umowy najmu z NZOZ „BI-MED” Apteką „Leśna” Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

2018-04-19 12:31:41
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Powstańców Warszawskich w Tarnowskich Górach.

2018-04-19 12:29:56
Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew uznanych za pomnik przyrody.

2018-04-19 12:28:35
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 dla Gminy Tarnowskie Góry.

2018-04-19 12:27:44
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej-Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

2018-04-19 12:26:40
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach.

2018-04-19 12:24:21
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/293/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

2018-04-19 12:21:28