Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LII/540/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew uznanych za pomniki przyrody

2018-05-25 08:29:08
UCHWAŁA NR LII/534/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne w Tarnowskich Górach w rejonie ulic Króla Jana Kazimierza, Kazimierza Jagiellończyka i Królowej Jadwigi

2018-05-11 09:05:26
Uchwała Nr LII/538/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

2018-05-11 08:40:45
Uchwała NR LII/535/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tarnowskie Góry na stałe obwody głosowania

2018-05-08 12:35:28
Uchwała Nr LII/544/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2018-05-08 10:19:35
Uchwała Nr LII/543/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2018-05-08 10:18:23
Uchwała Nr LII/542/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5 im. Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach zgody na zawarcie umowy najmu z NZOZ „BI-MED” Apteką „Leśna” Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach

2018-05-08 10:17:05
Uchwała Nr LII/541/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Powstańców Warszawskich w Tarnowskich Górach

2018-05-08 10:15:38
Uchwała Nr LII/539/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 dla Gminy Tarnowskie Góry

2018-05-08 10:15:03
Uchwała Nr LII/537/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach

2018-05-08 10:10:37