Organ Nadzorczy 

 
 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

 

Liczba odwiedzin : 256
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Żmijewski
Czas wytworzenia: 2018-05-17 14:57:26
Czas publikacji: 2018-05-17 14:57:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak