Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach 

 

Co warto wiedzieć o przetwarzaniu swoich danych

 

W celu realizacji zadań dla mieszkańców naszego Miasta, Burmistrz Miasta jako Administrator danych gromadzi, wykorzystuje, aktualizuje i archiwizuje w Urzędzie Miejskim, różne kategorie danych osobowych.

Staramy się pobierać od Państwa tylko te dane, które są nam niezbędne do realizacji celów w jakich zostały zebrane oraz do celów archiwalnych. Dokładamy należytej staranności aby dane były przetwarzane wyłącznie przez osoby realizujące Państwa sprawę, posiadające odpowiednie upoważnienia i polecenia do przetwarzania danych.

Okres przechowywania Państwa danych jest różny, uzależniony od rodzaju załatwianej sprawy i obowiązującej procedury, wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Państwa dane przekazywane są tylko i wyłącznie wtedy, gdy pozwalają nam na to przepisy prawa. Ochrona danych osobowych jest jednym z priorytetów działalności Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

Przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązują nas podczas zbierania danych, zarówno bezpośrednio od Państwa jak również od innych osób oraz ze źródeł powszechnie dostępnych do przekazania Państwu kilku ważnych informacji. Informacje te będą przekazywane Państwu zarówno poprzez informacje zamieszczone w BIP (zakładka ochrona danych osobowych - informacje - obowiązek informacyjny),  jak również bezpośrednio w dostępnych formularzach. Najpóźniej informację taką otrzymają Państwo wraz z pierwszą korespondencją wysłaną do Państwa w załatwianej sprawie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane posiada szereg przysługujących jej praw:

  • prawo do dostępu do swoich danych,
  • prawo do sprostowania swoich danych,
  • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Ze względu na przetwarzanie Państwa danych osobowych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do usunięcia Państwa danych oraz prawa do przeniesienia Państwa danych.  Zawsze jednak staramy się, aby Państwa dane były przetwarzane z należytą starannością umożliwiając Państwu korzystanie z tych praw, które nie są ograniczone innymi ustawami.

W większości przypadków przekazane przez Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom ani profilowaniu. Gdyby jednak taka sytuacja miała mieć miejsce, poinformujemy Państwa o tym.

W załączniku przekazujemy Państwu ogólną klauzulę informacyjną, której treść przed dostarczeniem Państwu, może być częściowo modyfikowana w zależności od charakteru załatwianej sprawy.

 

 

Załączniki

Informacja RODO - ogólna.docx

Data: 2018-06-08 12:54:51 Rozmiar: 19.44k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 196
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Gesner-Gotszlich
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Gesner-Gotszlich
Czas wytworzenia: 2018-06-04 15:10:56
Czas publikacji: 2018-06-08 12:54:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak