Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej /ul. Platanowa.

2018-05-18 08:26:26
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej /ul. Księżycowa.

2018-05-18 08:25:54
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej /ul. Planetarna.

2018-05-18 08:25:08
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej /ul. Piotra Guzy.

2018-05-18 08:24:30
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry absolutorium za 2017 rok.

2018-05-18 08:23:32
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018-2020.

2018-05-18 08:21:00
Projekt uchwały w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2018-05-18 08:20:04
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

2018-05-18 08:19:34
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2025.

2018-05-18 08:18:56
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok.

2018-05-18 08:18:43