Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawieranie umów

2018-05-23 14:20:53
Wnioski i uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2018-05-23 14:20:21
Wnioski i uwagi do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

2018-05-23 14:19:52
Udostępnienie archiwalnej dokumentacji budowlanej z archiwum zakładowego

2018-05-23 14:19:12
Sporządzanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z

2018-05-23 14:18:13
Sporządzanie zaświadczeń o zgodności o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

2018-05-23 14:17:42
Sporządzanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w planie miejscowym

2018-05-23 14:16:10
Sporządzanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

2018-05-23 14:15:23
Sporządzanie informacji o przeznaczeniu działki w planie miejscowym

2018-05-23 14:14:34
Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego

2018-05-23 14:01:45