Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LIII/545/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Taranowskie Góry za 2017 rok.

2018-06-08 07:57:03
Uchwała Nr LIII/546/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry absolutorium za 2017 rok

2018-05-30 11:21:38
Uchwała Nr LIII/551/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018-2020

2018-05-30 11:04:40
Uchwała NR LIII/555/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2018-05-30 11:03:39
Uchwała NR LIII/554/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2018-05-30 11:03:06
Uchwała NR LIII/553/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2018-05-30 11:02:35
Uchwała NR LIII/552/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2018-05-30 11:01:26
Uchwała Nr LIII/550/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach wraz z przebudową elewacji oraz przebudową wewnętrznej instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej”

2018-05-30 11:00:30
Uchwała Nr LIII/549/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2018-05-30 10:59:01
Uchwała Nr LIII/548/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

2018-05-30 10:58:53