Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Tarnowskie Góry.

2018-06-14 12:04:23
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres II półrocza 2018 roku.

2018-06-13 13:40:41
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2018-06-13 13:39:38
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry na udzielenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, która wykorzystywana jest przez jednostkę organizacyjną na prowadzenie Zespołu Mieszkań Chronionych.

2018-06-13 13:38:05
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Tarnowskie Góry.

2018-06-13 13:37:16
Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta Tarnowskie Góry liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.

2018-06-13 13:36:19
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Tarnowskie Góry miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2018-06-13 13:34:59
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/198/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej ustalania.

2018-06-13 13:33:41
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia na obszarze miasta Tarnowskie Góry dwóch okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Tarnogórskiego.

2018-06-13 13:32:29
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/535/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Tarnowskie Góry na stałe obwody głosowania.

2018-06-13 13:31:31