Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LIII/560/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

2018-07-02 11:05:05
Uchwała Nr LIV/574/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres II półrocza 2018 roku.

2018-06-27 12:57:59
Uchwała Nr LIV/573/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2018-06-27 12:56:19
Uchwała Nr LIV/572/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry na udzielenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, która wykorzystywana jest przez jednostkę organizacyjną na prowadzenie Zespołu Mieszkań Chronionych

2018-06-27 12:53:19
Uchwała NR LIV/571/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Tarnowskie Góry.

2018-06-27 12:52:25
Uchwała NR LIV/570/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Tarnowskie Góry liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.

2018-06-27 12:51:26
Uchwała NR LIV/569/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Tarnowskie Góry miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2018-06-27 12:49:16
Uchwała NR LIV/568/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/198/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej ustalania.

2018-06-27 12:48:19
Uchwała Nr LIV/567/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zadania związanego z przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Gminy.

2018-06-27 12:44:49
Uchwała Nr LIV/566/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022.

2018-06-27 12:43:18