Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1873/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-09-03 15:03:16
Zarządzenie Nr 1871/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.08.2018r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-08-27 10:20:43
Zarządzenie Nr 1870/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.08.2018 r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-08-24 11:25:56
Zarządzenie Nr 1869/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.08.2018 r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-08-24 11:24:17
Zarządzenie Nr 1857/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.08.2018r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

2018-08-24 10:51:55
Zarządzenie Nr 1868/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.08.2018r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-08-23 09:50:13
Zarządzenie Nr 1864//2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.08.2018r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach"

2018-08-21 13:35:17
Zarządzenie nr 1866/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.08.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania pn. "Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy Tarnowskie Góry"

2018-08-21 12:53:04
Zarządzenie nr 1865/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.08.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie starodrzewu na terenie zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach oraz zabiegi w drzewostanie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Doły Piekarskie na ternie Gminy Tarnowskie Góry”

2018-08-21 12:50:29
Zarządzenie nr 1867 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.08.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej w Tarnowskich Górach"

2018-08-21 12:43:47