Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1896 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.09.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji kosztów odprowadzania wód deszczowych i roztopowych oraz określenia zasad współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach w zakresie opłat za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry

2018-10-03 09:40:48
Zarządzenie Nr 1892/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.09.2018 r. w sprawie zasad raportu o stanie Gminy Tarnowskie Góry

2018-10-03 09:37:01
Zarządzenei Nr 1891/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.09.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Tarnowskie Góry projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zadad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty

2018-10-03 09:34:18
Zarządzenei Nr 1890/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.09.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zadad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty

2018-10-03 09:30:01
Zarządzenie Nr 1906/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-10-01 10:43:20
Zarządzenie Nr 1905 /2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.09.2018r.w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-10-01 10:37:28
Zarządzenie Nr 1904 /2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.09.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-10-01 10:36:22
Zarządzenie Nr 1903 /2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.09.2018r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-10-01 10:33:59
Zarządzenie Nr 1902/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.09.2018r w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-10-01 10:32:07
Zarządzenie Nr 1907/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.09.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach – urządzenia pomiarowe”

2018-09-28 14:41:06