Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LVII/580/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

2018-09-18 12:54:32
Uchwała Nr LVII/579 /2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognory Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2025

2018-09-18 12:51:00
Uchwała NR LVII/590/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2018-09-05 13:10:40
Uchwała Nr LVII/589/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Gór

2018-09-05 13:09:27
Uchwała Nr LVII/588/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Kopalnianej stanowiących własność Skarbu Państwa

2018-09-05 13:06:52
Uchwała Nr LVII/587/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Gen. Władysława Andersa, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry

2018-09-05 13:02:41
Uchwała Nr LVII/586/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Wodnej, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry

2018-09-05 12:56:08
Uchwała NR LVII/585/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/571/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Tarnowskie Gór

2018-09-05 12:55:15
Uchwała Nr LVII/584/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne w Tarnowskich Górach w rejonie ulic: J. Korola, Kruczej i Grunwaldzkiej

2018-09-05 12:53:13
Uchwała Nr LVII/583/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych do spółki Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

2018-09-05 12:52:03